Στα πλαίσια της συνεργασίας και του Μνημονίου που υπογράφηκε με τα έργα MARie και GRASP, το PEEBPE παρουσιάζεται και στο Διεθνές Συνέδριο ITS2014,στην Πάτρα, που διοργανώνεται στις 19-22 Νοεμβρίου 2014.

Ο τίτλος του άρθρου είναι:

“Smart Energy Efficiency Interventions in Public Buildings”

Το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι εδώ.

Π1

Ο καθηγητής κ. Γρουμπός και ο καθηγητής κ. Αργυρίου ως πρόεδροι της συνεδρίας.

Π2

Ο κ. Τσιαμήτρος κατά την παρουσίαση.