ВТОР КООРДИНАТИВЕН СОСТАНОК на “PEEBPE” проектот

Инфо Центар на Националниот Парк Пелистер Битола, 17ти и 18ти декември 2013 година

 

 Проектот „Унапредување на енергетската ефикасност кај згради и заштита на животната средина„ го одржа ВТОРИОТ КООРДИНАТИВНИОТ СОСТАНОК во Инфо Центарот на Националниот Парк Пелистер Битола, на 17ти и 18ти декември 2013 година.

Надлежен партнер: Здружението за одржлив урбан развој АРХИТЕКТУРА И АМБИЕНТ – АРХАМ Битола

Поканата за настанот можете да ја спуштите тука POKANA – 2 Koord. Sostanok Bitola

 

 

ВТОР КООРДИНАТИВЕН СОСТАНОК на “PEEBPE” проектот, 17/12/2013

Работна сесија: Имплементација на “PEEBPE” проектот

Учесници на состанокот:

 • Претставници на Технолошкиот Образовен Институт на Западна Македонија – ТЕИ, водечки партнер од Грција;
 • Претставници на Општина Ресен, водечки партнер од Р. Македонија;
 • Претставници на Општина Преспес, национален партнер од Грција;
 • Претставници на Здружението за одржлив урбан развој АРХИТЕКТУРА И АМБИЕНТ„АРХАМ“- Битола, национален партнер од Р. Македонија.

 

Резултати:

 • Извршена проценка на напредокот на проектот;
 • Разменети искуства и знаења помеѓу партнерите на проектот;
 • Изработен план на активности за следниот период на имплементацијата на “PEEBPE” проектот.

 

Фото запис 17/12/2013

PCM Bitola, 17.12.13 - 1

PCM Bitola, 17.12.13 - 2

PCM Bitola, 17.12.13 - 3

 

ВТОР КООРДИНАТИВЕН СОСТАНОК на “PEEBPE” проектот, 18/12/2013

Промотивна сесија: “PEEBPE” проект

Присутни гости:

 • Преставници на партнерите на “PEEBPE” проектот од Р. Македонија и Грција;
 • Претставници на државните институции, локаната самоуправа, граѓански здруженија – релевантни носители од областа на енергетската ефикасност и животна средина;
 • Претставник на канцеларијата на Заедничкиот Технички Секретаријат на ИПА Програмата за прекугранична соработка Македонија – Грција во Битола;
 • Локани и регионални медиуми.

 

Излагања:

 • г. Ѓоко Стрезовски, Градоначалник на Општина Ресен;
 • г. Стелиос Маропулос, ТЕИ Грција;
 • г. Василис Цепас, Градоначалник на Општина Преспес, Грција;
 • г-ѓа Маријана Стефановски, Претседател на АРХАМ Битола;
 • г. Лазар Гечевски, Директор на Агенцијата за енергетика на Р. Македонија;
 • Атанасовска Александра и Милошевска Ивона, АРХАМ Битола: Презентација на “PEEBPE” проектот – Активности во Р. Македонија;
 • Димитриос Цјамитрос, ТЕИ Грција: Презентација на “PEEBPE” проектот – Активности во Грција.

 

Модератор: Марија Герас Дочовска, “PEEBPE” Координатор (ПП4)

 

Резултати:

 • Промоција на “PEEBPE” проектот, неговите цели и активности, помеѓу релевантните носители и широката јавност на локално, регионално и национално ниво;
 • Подигната јавната свест за значењето на енергетската ефикасност и зачувувањето на животната средина;
 • Овозможена видливост на финансиската поддршка на Европската Унија во рамките на ИПА Програмата за   за прекугранична соработка „Грција – Македонија 2007-2013„.

 

Фото запис 18/12/2013

PCM Bitola, 18.12.13 - 1

PCM Bitola, 18.12.13 - 2

PCM Bitola, 18.12.13 - 3

PCM Bitola, 18.12.13 - 4

 

 

Презентацијата на “PEEBPE” проектот превземете ја тука The PEEBPE project – ARHAM.mk

 

Видео запис