Првиот состанок се одржа во Кожани на 12 ти декември 2013 година.
Вториот состанок се одржа во Битола на 17ти и 18ти Декември 2013 година.
Првите три извештаи за напредокот се испорачани на време, додека првата верификација на трошоците за ЦВП1 е издадена.
Веб-страницата за Грчката Конференција е подготвена на www.bee-res.gr
На 8 ноември 2012 година, 3-7 декември 2012 година и 11-13ти ноември 2013 година, од заеднички тимови е извршено мерење на самото место и детална Енергетска ревизија врз згради на Агиос Германос-Преспа, Ресен и Битола.
Двете студии за интервенции на двете  згради на Општина Преспа се спремни, како и повик за учество на тендер. Тие засега не се објавени, поради бирократски процедури.