“PEEBPE” Национална Конференција за енергетската ефикасност кај зградите

Бизнис Академија Смилевски – БАС Битола, 10 – 11 јуни 2014

peebpe

“PEEBPE” Национална Конференција за енергетската ефикасност кај зградите Покана

“PEEBPE” Национална Конференција за енергетската ефикасност кај зградите Агенда

Фото запис

DSCF0386

 

DSCF0366

DSCF0387

DSCF0391

DSCF0423

DSCF0403

DSCF0417

DSCF0418

 

Видео запис