Состанок Место
Прв состанок Кожани – 12ти декември 2013
Втор состанок Битола – 17ти и 18ти декември 2013
Трет состаник
Финален состанок