Првиот состанок се одржа во Кожани, во просториите на Технолошкиот Образовен Институт на Западна Македонија, Грција – ТЕИ на 12ти Декември 2013 во 12.00 часот.

Поканата за настанот може да ја спуштите тука.

На овој состанок свое излагање имаа следните гости:

1) Г-дин Дакис, Раководител на Регионот Западна Македонија, Грција;

2) Г-дин Малутас, Градоначалник на Кожани, Грција;

3) Г-дин Цепас, Градоначалник на Општина Преспес, Грција;

4) Професор Асимополус, Ректор на ТЕИ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Димитрис Стимонарис, одговорен за научниот дел на проектот

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Николаос Асимополос, Ректор на ТЕИ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Професорот Стелиос Марополус за време на неговиот говор

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ректорот на ТЕИ за време на неговиот говор

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Раководителот на регионот З. Македонија, Г-дин Дакис за време на неговиот говор

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Градоначалникот на Општина Преспес за време на неговиот говор

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Градоначалникот на Кожани, Г-дин Малутас за време на неговиот говор

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Г-ѓа Маријана Стефановски, Претседател на АРХАМ Битола

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Г-дин Крсте Мицалевски, преставник на Градоначалникот на Општина Ресен

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Димитрис Стимонарис, одговорен за научниот дел на проектот за време на неговото излагање

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Г-ѓа Александра Атанасовска за време на презентацијата на АРХАМ Битола

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ручекот на крај на состанокот во новоотворената лабараторија на ТЕИ