EnvironmentОпштините Преспес и Ресен, првата дел на Регионот на Западна Македонија од Грција а втората на Пелагонискиот Регион од Република Македонија, се наоѓаат во област на многу студена клима каде што зимите може да траат и до девет месеци. Како резултат на тоа, забележана е огромна потрошувачка на енергија која во најголем дел се однесува на потребите за греење. Сепак,  достапни горива за греење се  само дизелот и дрвото, и во помал степен локално извлечен лигнит, што значително придонесува за загадување на областа. Дополнително, поради економската криза во Грција, даноците на цените на горивото се значително зголемени  претворајќи ги трошоците за греење во исклучително тежок економски товар за локалното население. Вреди да се спомне дека во зимата 2011/12, 50% од домаќинствата во регионот на Западна Македонија прекина со купување дизел гориво за греење и усвои поевтини алтернативни методи за греење