Οι επεμβάσεις στο Γυμνάσιο του Resen τελείωσαν και παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση στις 5 Νοεμβρίου 2014.

Οι επεμβάσεις στα δύο σχολεία στον Άγιο Γερμανό τελειώνουν σύντομα.

Ακολουθούν μερικές φωτογραφίες:

CAM00743

CAM00654

CAM00648

CAM00666

CAM00670

CAM00680

CAM00699

CAM00738

CAM00741

CAM00777

CAM00781

CAM00776

IMG_3979

IMG_3983

IMG_3975

IMG_3972

IMG_3969

IMG_3965

IMG_3954

IMG_3957

IMG_3959

IMG_3949

IMG_3950