ТРЕТИОТ СЕМИНАР на тема „СЕМИНАР ЗА ЕНЕРГЕТСКО ЕФИКАСНИ ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ„ се одржа на 18/06/2014, во Бизнис Академијата Смилевски – БАС во Битола.

На семинарот беа присутни 24 учесници, енергетски контролори, архитекти, градежни, машински и електро инженери, сопственици или корисници на згради.

PEEBPE SEMINAR_18juni2014_POKANA_MK

Презентации:

  1.  Sem. Bitola_PEEBPE_proekt_MK
  2. “PEEBPE” серија водичи за ЕнергетскИ ЕФИКАСНИ ЗГРАДИ_MK
  3. Knauf Energetska Efikasnost_MK

Фото запис

Sem 3а