ВТОРИОТ СЕМИНАР на тема: СЕМИНАР ЗА ЕНЕРГЕТСКО ЕФИКАСНО ПРОЕКТИРАЊЕ НА НОВИ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПОСТОЕЧКИ ЗГРАДИ се одржа на 17/06/2014, во Бизнис Академијата Смилевски – БАС во Битола.

На семинарот беа присутни 26 учесници, енергетски контролори, архитекти, градежни, машински и електро инженери, сопственици или корисници на згради.

PEEBPE SEMINAR_17juni2014_POKANA_MK

Презентации:

  1. Sem. Bitola_PEEBPE_proekt_MK
  2. ПРОЕКТИРАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ЗГРАДИ_MK

 

Фото запис

Sem 2а