Το άρθρο με τίτλο:

“Ενεργειακή Απόδοση Δημοσίων Κτιρίων”

της ομάδας του έργου εγκρίθηκε για δημοσίευση στα πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου με κριτές MedPower2014, που διοργανώνεται στην Αθήνα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το ΤΕΙ Πειραιά στις 2-5 Νοεμβρίου 2014.