Το έργο PEEBPE παρουσιάζεται στην τελική εκδήλωση του στρατηγικού προγράμματος MED MARie.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Η παρουσίαση του έργου PEEBPE είναι εδώ.