Συνάντηση Χώρος διεξαγωγής
Η εναρκτήρια συνάντηση Θα λάβει χώρα στην Κοζάνη στις 12 Δεκεμβρίου 2013
Η δεύτερη συνάντηση Θα λάβει χώρα στα Μπίτολα στις 18 Δεκεμβρίου 2013
Η τρίτη συνάντηση Θα λάβει χώρα στη Φλώρινα στις 11 Ιουλίου 2014
Η τελική συνάντηση Θα λάβει χώρα στο Resen στις 16 Ιουλίου 2014