Στα πλαίσια συνεργειών με άλλα προγράμματα, οι παρακάτω ενέργειες είναι σε εξέλιξη:

1)       GREEN BOAT: Οι συμμετέχοντες του διεθνούς συνεδρίου BEE RES θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν το ηλιακό πλοίο του έργου.

2)       GRASP:  Ο καθηγητής Γεώργιος Στεφανίδης θα μιλήσει για το έργο στο συνέδριο BEE RES.

Επιπλέον σχεδιάζονται ανταλλαγή πληροφοριών και αλληλεπίδραση μεταξύ πακέτων εργασίας των δύο προγραμμάτων.

3)       MARIE: Ο κ. Θάνος Παπότης, από τους Ευρωσυμβούλους, θα μιλήσει για το έργο στο συνέδριο BEE RES.

4)      SEEMBEET – πρόγραμμα της Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας 2013-2014: Ο καθηγητής Aydogan Ozdemir από το Πολυτεχνείο Κωνσταντινούπολης θα μλήσει για το έργο στο συνέδριο BEE RES.