Το έργο PEEBPE στο συνέδριο συνεργιών προγραμμάτων MED/EU με τίτλο:

“Δείκτες και Μέθοδοι Ενεργειακής Απόδοσης για ένα Βιώσιμο Πλαίσιο Κτιριακών Ανακατασκευών”

στις 12 Μαρτίου 2015 στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά.

Δείτε την πρόσκληση εδώ

και

το πρόγραμμα εδώ.