Στόχος #1

Η ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και αρχών σχετικά με τις μεγάλες δυνατότητες που έχουν τα δημόσια, εταιρικά και ιδιωτικά κτήρια για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και, κατά συνέπεια, σχετικά με το περιβαλλοντικό όφελος από μια αντίστοιχη μείωση. Ο βαθμός συμμετοχής του τοπικού πληθυσμού στα οργανωμένα σεμινάρια ή συνέδρια θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη της επίτευξης αυτού του στόχου έως τη λήξη του έργου.

Στόχος #2

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις με λεπτομερείς επιτόπιες (in-situ) μετρήσεις 50 δημοσίων κτηρίων (25 σε κάθε χώρα) τα οποία θα επισημανθούν/ από τους δύο Δήμους. Μια καλά-τεκμηριωμένη τεχνική μελέτη με το ακριβές αποτύπωμα CO2 και την κατανάλωση ενέργειας του κάθε κτηρίου θα εκπονηθεί. Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κάθε κτηρίου θα προκύψει από αυτές τις μελέτες. Οι επιτόπιες (in-situ) μετρήσεις περιλαμβάνουν: (1) Μετρήσεις συντελεστή θερμοπερατότητας υλικών των δομικών υλικών σύμφωνα με το ISO9869 και το αντίστοιχο λογισμικό, (2) Θερμογραφία των κτηρίων με χρήση θερμοκάμερας (IR camera), (3) Εκτίμηση της αποδοτικότητας των συστημάτων θέρμανσής τους μέσω μετρήσεων με τον ψηφιακό αναλυτή καυσίμων.

Στόχος #3

Η μελέτη και η εφαρμογή τεχνολογιών ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε τρία από τα παραπάνω κτήρια (2 στην Ελλάδα και 1 στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας). Ο σκοπός είναι να καταστούν τα κτήρια αυτά, κτήρια με σχεδόν μηδενικές εκπομπές ρύπων.

Στόχος #4

Η ενσωμάτωση βιοκλιματικών μελετών και η εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης ως μέρη της βελτίωσης των υφιστάμενων κτηρίων και του σχεδιασμού και της κατασκευής των μελλοντικών κτηρίων.