Σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν και στις δυο περιφέρειες, για τη διάδοση των δράσεων του έργου στην τοπική κοινωνία και για την επίτευξη των στόχων πληροφόρησης και δημοσιότητας του έργου.