Τα πρώτα σεμινάρια για μηχανικούς και φοιτητές θα πραγματοποιηθούν στην Κοζάνη.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τα αντίστοιχα tab.