Η εναρκτήρια συνάντηση έλαβε χώρα στην Κοζάνη στις 12 Δεκεμβρίου 2013.
Η δεύτερη συνάντηση έλαβε χώρα στα Μπίτολα στις 18 Δεκεμβρίου 2013. Η τρίτη συνάντηση έλαβε χώρο στη Φλώρινα στις 11 Ιουλίου 2014.

Οι έξι πρώτες εκθέσεις προόδου έχουν παραδοθεί εγκαίρως, ενώ έχουν εκδοθεί δύο πιστοποιήσεις δαπανών για OLP1.

Η ιστοσελίδα του Ελληνικού Συνεδρίου είναι έτοιμη στο σύνδεσμο www.bee-res.gr. Το συνέδριο είχε μεγάλη επιτυχία μιας και πάνω από 200 άτομα το παρακολούθησαν.

Τέσσερα πρακτικά σεμινάρια (WORKSHOPS) και τέσσερα σεμινάρια έχουν ολοκληρωθεί

Στις 8 Νοεμβρίου 2012, 3-7 Δεκεμβρίου 2012, 11-13 Νοεμβρίου 2013 και 11 Φεβρουρίου-10 Απριλίου 2014, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις και λεπτομερείς Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε κτήρια στον Άγιο Γερμανό Πρεσπών, στο Ρέσεν και στα Μπίτολα από μικτές ομάδες από την Ελλάδα και την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.
Οι δύο μελέτες για τις Επεμβάσεις στα δύο κτήρια του Δήμου Πρεσπών είναι έτοιμες, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης. Ο διαγωνισμός διενεργείται στις 13 Μαίου 2014. Η κατασκευή ξεκινά αρχές Σεπτεμβρίου.
Το γραφείο ενημέρωσης έχει στελεχωθεί και είναι σε λειτουργία από τις αρχές Αυγούστου 2014. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.