Δράση #1

Αύξηση της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών και της επιχειρηματικής κοινότητας και στις δύο περιφέρειες με τη διοργάνωση σχετικών σεμιναρίων για μηχανικούς (workshops) και συνεδρίων και με την ανάπτυξη της αντίστοιχης διαδραστικής ιστοσελίδας.

Δράση #2

Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης για 50 Δημόσια κτήρια (25 σε κάθε Δήμο). Μια καλά-τεκμηριωμένη τεχνική μελέτη με το ακριβές αποτύπωμα CO2 και την κατανάλωση ενέργειας του κάθε κτηρίου θα εκπονηθεί. Αυτή η μελέτη θα αποτελέσει οδηγό για τις πιθανές επεμβάσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε κάθε κτήριο, προκειμένου να βελτιωθεί η ενεργειακή του απόδοση.

Δράση #3

Ένα κτήριο από την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και δύο από την Ελλάδα θα καταστούν ενεργειακά αποδοτικά και θα χρησιμεύσουν ως πιλοτικές εγκαταστάσεις για περαιτέρω παρουσίαση και ανάπτυξη.

Δράση #4

Κέντρα ενημέρωσης σχετικά με την Ενεργειακή Απόδοση θα συσταθούν και στους δύο Δήμους και θα προσφέρουν συμβουλευτικές και τεχνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ανάπτυξης έργων.