Παρουσιάσεις και Πρόγραμμα του Συνεδρίου BEE RES 2014

Όλες οι παρουσιάσεις διεξήχθησαν στο Μεγάλο Αμφιθέατρο (Σπύρος Αρσένης).

Οι γλώσσες του συνεδρίου ήταν τα Αγγλικά και τα Ελληνικά (Ήταν διαθέσιμες μεταφραστικές υπηρεσίες)

 

Sunday, 01 June 2014

14:00 – 21:00 Registration

19:00 – 21:00 Standing dinner

 

Monday, 02 June 2014

09:30 – 11:30 – Session1: Buildings CO2 Footprint Estimation

(Chair: Prof. Stelios Maropoulos)

 

1) Estimation of Embodied CO2 in Electro-Mechanical Installations for an Urban Hellenic Dwelling”, D.G. Koubogiannis1, A. Lavoutas1, A. Lekkas1 and C.A. Balaras2,

1Dept. of Energy Technology Engineering, Technological Educational Institute of Athens, Agiou Spyridonos Str, Aigaleo, GR 12210, Athens, Greece.

2-Institute for Environmental Research and Sustainable Development, National Observatory of Athens, I. Metaxa & Vas. Pavlou,  P. Penteli, GR 15236 Athens, Greece.

 

2) “Preliminary Study on the Thermal Mass Characteristics of Stone Buildings in Crete, Greece”, M. Sanoudaki, N. Papamanolis.

School of Architectural Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece.

 

3) Results from Preliminary Energy Audit in the Faculty of Technical Sciences – Bitola”, Vladimir Mijakovski*, T. Geramitcioski, V. Mitrevski, G. Trombev, R. Ristevski,

Faculty of Technical Sciences – Bitola, University “St. Kliment Ohridski”, Bitola, MK 7000, The former Yugoslav Republic of Macedonia.

 

4) Blower door test – Measurement protocol”, V. Mitrevski, T. Geramitcioski, G. Trombev, V. Mijakovski, I. Andreevski,

Faculty of Technical Sciences – Bitola, University “St. Kliment Ohridski”, Bitola, MK 7000, The former Yugoslav Republic of Macedonia.

 

5) Energy performance analysis of pre- and post- retrofit households in Greece”, T. Papadopoulos1, D. Tampakis1, G. Papagiannis1, G. Christoforidis2.

1School of Electrical & Computer Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece.

2-Dept of Electrical Engineering, Technological Educational Institute of West Macedonia, Kozani, Greece

 

6) Energy Audits in Public Buildings”, Dimitrios Stimoniaris, Dimitrios Tsiamitros, V. Zacharaki, T. Kottas, S. Maropoulos1, M. Stefanovski, Z. Stepanovski, I. Milosovska2, N. Susevski, K. Micalevski3, V. Karagiannis, K. Zarmakoupis4.

1 – Dept of Electrical Engineering, Technological Educational Institute of West Macedonia, Kozani, Greece

2 – ARCHAM Association, Bitola, The former Yugoslav Republic of Macedonia.

3 – Resen Municipality, , The former Yugoslav Republic of Macedonia

4 – Prespes Municipality, Greece. 

 

11:30 – 12:00 Coffee break

 

12:00 – 12:30 Welcome speeches

 

12:30 – 13:10 Modern Issues on Renewable Energy Sources

Reliability and Security Issues Of Modern Electric Power Systems With High Penetration Of Renewable Energy Sources”, Prof Evaggelos Dialynas, School of Electrical and Computer Engineering, National Technical University of Athens (GREECE)

 

The EU 2030 framework for energy and climate policies”, Dr Athanasios Dagoumas, Special Advisor to the Minister of the Hellenic Ministry of Environment, Energy and Climate Change (GREECE)

 

Strategies for a flexible biogas production for the integration into smart grid concepts”, Dr-Ing Stefan Junne, Chair of Bioprocess Engineering, TU-Berlin (GERMANY)

 

13:10 – 14:10 Standing Lunch

14:10 – 15:30 Speeches by the Invited Speakers

 The residence in Ancient Greece”, Dr-Archaelogist. Mrs Georgia Karamitrou-Mentessidi.

 

KNX: The worldwide STANDARD for home and building control”, Mr Vasileios Lourdas, KNX Association-Brussels (BELGIUM)

 

The district heating grid of the Wider Region of Amyntaio”, Dipl-Ing Konstantinos Kyriakopoulos, Municipal District Heating Company of the Wider Region of Amyntaio (GREECE)

 

15:30 – 17:00 – Session2: Improvement of Buildings Energy Efficiency and Buildings Management Systems Application

(Chair: Assistant Professor George Christoforidis)

 

1) “Optimization-based active techniques for Energy Efficient Buildings Control: Part I: Optimization Algorithms”, Iakovos Michailidis[1,2], Simone Baldi[1], Elias B. Kosmatopoulos[1,2], and Yiannis S. Boutalis[2].

1Information Technologies Institute, Centre of Research & Technology – Hellas (I.T.I.-CE.R.T.H.)

Thessaloniki, Greece

2-Department of Electrical and Computer Engineering, Democritus University of Thrace,Xanthi, Greece

 

2) Optimization-based active techniques for Energy Efficient Buildings Control: Part II: Real-Life Experimental Results”, Iakovos Michailidis[1,2], Simone Baldi[1], Elias B. Kosmatopoulos[1,2], and Yiannis S. Boutalis[2].

1Information Technologies Institute, Centre of Research & Technology – Hellas (I.T.I.-CE.R.T.H.)

Thessaloniki, Greece

2-Department of Electrical and Computer Engineering, Democritus University of Thrace,Xanthi, Greece

 

3) Thermal Insulation Characteristics of the Building Shell according to the New Legislation for Decreasing Energy Consumption in Buildings in Greece”, M. Davaki, N. Papamanolis.

School of Architectural Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece.

 

4) “Energy Management System and Substitution of Fuels and Energy Sources in Public Buildings”, I. Andreevski, G. Trombev, V. Mitrevski, V. Mijakovski, T. Geramitoski,

Faculty of Technical Sciences – Bitola, University “St. Kliment Ohridski”, Bitola, MK 7000, The former Yugoslav Republic of Macedonia.

 

17:00 – 17:30 Coffee Break

 

17:30 – 19:00 Title: Application of Renewable Energy Sources in Buildings

Round Table

Hellenic Association of Electrical & Mechanical Engineers- West Macedonia Division & Technical Chamber of Greece-West Macedonia Division (TEE/TDM)

Mr Afentoulidis presentation

Prof Taousanidis presentation

 

Tuesday, 03 June 2014

09:30 – 11:00 – Session3: Renewable Energy Sources 1

(Chair: Lecturer Adamos Stimoniaris)

 

1) DG and EV Penetrations for Future’s Smart Network in Turkey”, Sitki GUNER [1], Aydogan Ozdemir [2].

1Department of Electrical & Electronics Engineering, Istanbul Arel University, Istanbul, Turkey.

2-Department of Electrical Engineering, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey.

 

2) “An Advanced and Efficient Sun Tracking System based on a Novel Algorithm for Maximum Electrical Power Generation on Solar Array”, S. Kouridakis.

Department of Electronic Engineering, School of Applied Sciences – ΤΕΙ of Crete, Halepa Chania, Greece.

 

3) “Adaptive Control for Sun Tracking Devices”, A. Tsiakalos, T. Kottas.

Dept of Electrical Engineering, Technological Educational Institute of West Macedonia, Kozani, Greece

 

4) “Implementation the tasks of the Renewable Energy Directive 2009/28/EC in EU Members and the former Yugoslav Republic of Macedonia as a country-candidate”, T. Geramitoski, G. Trombev, V. Mitrevski, V. Mijakovski, I. Andreevski.

Faculty of Technical Sciences – Bitola, University “St. Kliment Ohridski”, Bitola, MK 7000, The former Yugoslav Republic of Macedonia.

 

5) “A.Q.M.E.I.S.: Air Quality Meteorological and Enviromental Information System in Western Macedonia, Hellas.”, I. Skodras[1], G. Fragulis [2] and A. Triantafyllou [1].

1– Lab. of Atmospheric Pollution & Environmental Physics, Dept. of Geotechnology and Environmental Engineering, Technological Educational Inst. of Western Macedonia, Kozani, Greece.

2– Dept of Electrical Engineering, Technological Educational Institute of West Macedonia, Kozani, Greece

 

11:00 – 11:30 Coffee break

 

11:30 – 14:00 Speeches by the Invited Speakers

 

Role of Advanced Demand Response in Organizing Distributed Energy Resources as Virtual Power Plants”Prof Aydogan Ozdemir, Dept of Electrical Engineering, Istanbul Technical University (TURKEY).

 

GReen procurement And Smart city suPport in the energy sector – the GRASP – MED project”, Prof Yorgos Stephanedes, Dept of Civil Engineering, University of Patras (GREECE)

 

Modelling the anaerobic methane production process: current developments and importance for an increased process flexibility”, Dr.-Ing. M. Nicolas Cruz Bournazou,  Chair of Bioprocess Engineering, TU-Berlin (GERMANY)

 

The MARIE (MediterrΑnean Building Rethinking for Energy Efficiency Improvement) Strategic Project: Building a New Renovation Strategy around the Mediterranean area”, Mr Thanos Papotis,, Production and Management Engineer, Euroconsultants SA (GREECE)

 

The Levelized Cost of Energy from PV’s in Greece and Mediterranean: The PV-NET project”, Assist. Prof. George ChristoforidisDept of Electrical Engineering, TEI of West Macedonia (GREECE)

 

14:00 – 15:00 Standing lunch

 

15:00 – 16:30 Session4: Renewable Energy Sources 2

(Chair: Prof. Paraskevi Mitliagka)

 

1) “Comparative analysis of selection suitable feedstock for biodiesel production in the former Yugoslav Republic of Macedonia”, M.Sc.Katica Belcheska Arizankoska.

ARHAM-Bitola, former Yugoslav Republic of Macedonia

 

2) Harmonic Behavior of Residential Low Voltage Appliances for Load Signatures Formulation”, A. Bouchouras.

Dept of Electrical Engineering, Technological Educational Institute of West Macedonia, Kozani, Greece.

 

3) “Control algorithm and infrastructure for smart grid topologies”, D. Tsiamitros, D. Stimoniaris, T. Kottas, V. Zacharaki1, and E. Dialynas2,

1-Dept of Electrical Engineering, Technological Educational Institute of West Macedonia, Kozani, Greece

2-School of Electrical and Computer Engineering, National Technical University of Athens, Athens, Greece

 

4) Supply-side Ancillary Services at a Microgrid-based Smart Grid Topology”, D. Tsiamitros, D. Stimoniaris, N. Poulakis1, and E. Dialynas2,

1-Dept of Electrical Engineering, Technological Educational Institute of West Macedonia, Kozani, Greece

2-School of Electrical and Computer Engineering, National Technical University of Athens, Athens, Greece

 

16:30 – 17:00 Coffee break

 

17:00 – 18:30 Title: Renewable Energy Sources based on Waste Management (Biomass-Biogas)

Round Table

Chair of Bioprocess Engineering –TU-Berlin

&

DIADYMA

 

20:00 Closing Dinner

 

Wednesday, 04 June 2014

 

Technical visit to Prespes

(In cooperation with GREEN-BOAT project – Solar boats)

 

or

 

Workshop

10:00-14:00 – at the small Amphitheater:

1)       KNX tutorial: Vasileios Lourdas – KNX Association, Brussels

2)       Operation and optimization of biogas plants: Basics of substrate preparationoperation and fertilizer generation, Dr Stefan Junne, Chair of Bioprocess Engineering, TU-Berlin

3)    Operation and optimization of biogas plants: Case study of a biogas plant in Greece, Ms Anja Lemoine, Chair of Bioprocess Engineering, TU-Berlin. (On-going project)