Η ομάδα έργου έχει εξαιρετική συνεργασία για περισσότερο από ένα χρόνο.

Τα κυριότερα μέλη είναι:

  • OLP1-TEΙΔΜ:

Δημήτριος Στημονιάρης (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών-Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Στέλιος Μαρόπουλος (Προϊστάμενος τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών)

Δημήτριος Τσιαμήτρος (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών)

  • LP2 – Δήμος Resen :

Krste Micalevski (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)

  • PP3 – Δήμος Πρεσπών

Ευάγγελος Καραγιάννης (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)

  • PP4 – ARCHAM

Marijana Stefanovski (Αρχιτέκτονας-Πρόεδρος της εταιρείας)

Maria Geras Dochovska (Δικηγόρος και νομικός σύμβουλος της εταιρείας)