Δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας από τα κτήρια που θα υποβληθούν σε βελτιώσεις θα προβάλλονται σε αυτό το σημείο. Σύγκριση με την προηγούμενη κατάσταση κατανάλωσης ενέργειας θα επιδεικνύεται.
Toggle