Μπορείτε να διαβάσετε εδώ το κοινό newsletter των τριών έργων (PEEBPE, GRASP, MARie).