Για πληροφορίες σχετικά με το έργο, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε:

Δημήτριος Στημονιάρης: Επιστημονικός Υπεύθυνος
E-mail: dstimoniaris@yahoo.gr
Τηλ: +30 24610-40161

Δημήτρης Τσιαμήτρος: Μέλος της ομάδας εργασίας
E-mail: dtsiamitros@gmail.com
Τηλ: +30 24610-40161