1) Μετά από αξιολόγηση, το έργο PEEBPE έχει επιλεγεί ως καλή πρακτική στην κατηγορία “Institutional partnerships & Project management”.

Συνεπώς παρουσιάστηκε στο “1 Ευρωπαϊκό Συνέδριο Εδαφικής Συνεργασίας με τίτλο: Προώθηση καλών πρακτικών” που διοργανώθηκε υπό την Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα πλαίσια εορτασμού της ημέρας της Ευρώπης στις 8 και 9 Μαίου 2014 στη Θεσσαλονίκη.

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση εδώ.

2) Το άρθρο με τίτλο:

“Ενεργειακή Απόδοση Δημοσίων Κτιρίων”

της ομάδας του έργου εγκρίθηκε για δημοσίευση στα πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου με κριτές MedPower2014, που διοργανώνεται στην Αθήνα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το ΤΕΙ Πειραιά στις 2-5 Νοεμβρίου 2014.