Αποτέλεσμα #1

Διεθνής συνεργασία μεταξύ των επιστημονικών οργανισμών, του τοπικού ιδιωτικού και δημοσίου τομέα θα εγκαθιδρυθεί, καθώς επίσης και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και από τις δύο διασυνοριακές περιφέρειες και από το εξωτερικό.

Αποτέλεσμα #2

Η έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης για τα 50 κτήρια θεωρείται πολύ σημαντική, καθώς τα κτήρια αυτά δύναται να αξιοποιηθούν από τις αρχές των δήμων, αμέσως μετά την απόκτηση των Πιστοποιητικών.

Αποτέλεσμα #3

Δύο δημόσια κτήρια στις Πρέσπες (το Δημοτικό σχολείο και το Νηπιαγωγείο) και ένα στο Ρέσεν (Γυμνάσιο) θα καταστούν ενεργειακά αποδοτικά.