Μετά από αξιολόγηση, το έργο PEEBPE έχει επιλεγεί ως καλή πρακτική στην κατηγορία “Institutional partnerships & Project management”.

Συνεπώς θα παρουσιαστεί στο “1 Ευρωπαϊκό Συνέδριο Εδαφικής Συνεργασίας με τίτλο: Προώθηση καλών πρακτικών” που διοργανώνεται υπό την Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα πλαίσια εορτασμού της ημέρας της Ευρώπης στις 8 και 9 Μαίου 2014 στη Θεσσαλονίκη.