Οι εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση δύο δημοτικών κτιρίων με έντονο κοινωνικό ενδιαφέρον ξεκίνησαν στις 10 Σεπτεμβρίου 2014: Το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Αγίου Γερμανού. Ακολουθούν σχετικές φωτογραφίες.

IMG_3482

Ο Δήμαρχος Πρεσπών (δεξιά) και η ομάδα του έργου

IMG_3481

Οι εργολάβοι, οι επιβλέποντες και η ομάδα του έργου

IMG_3484

Ο Δήμαρχος, οι εργολάβοι και η ομάδα του έργου